Romeo i Julia streszczenie

Genialny dramaturg epoki elżbietańskiej William Shakespeare przedstawia parę zakochanych, którzy buntują sie przeciwko rodzicom. Miłość w życiu Romea i Julii jest najważniejsza, dlatego gotowi są nawet do samobójstwa. Romeo i Julia byli bardzo nieszczęśliwymi kochankami pochodzącymi z dwóch zwaśnionych rodów, które nie chciały zaakceptować ich miłości. Tytułowi bohaterowie dramatu Szekspira nie godzą sie na narzucenie woli ich rodziców, byli młodzi i pełni życia, podjęli piękną i szlachetną walke przeciwko niesprawiedliwości. Bronili swojej miłości. Poprzez serię niefortunnych zdarzeń kochankowie popełnili samobójstwo. Ich bunt jest w pełni usprawiedliwiony i słuszny, ceną wolności była śmierć Romea i Julii. Cynicy mogą zadać pytanie czy opłacało się umierać dla miłości? Owszem, dla pary tych młodych kochanków nie istniała inna droga prowadząca do wolności, śmierć była ostatecznym etapem ich buntu, wyzwoliła ich spod głupoty i despotyzmu rodziców i złączyła ich ze sobą na wieki. Ponadto śmierć Romea i Jullii zjednoczyła od lat zwaśnione rody. Romeo i Julia byli wygranymi mimo swej porażki. Mahatma Ghandi powiedział: „To wy musicie być zmianą ktorą chcecie zobaczyć na świecie”. Romeo i Julia byli zmianą. Ich bunt zmienił wiele i połączył ich w wiecznej miłości. Szekspir stworzył ponadczasowy paralitet młodych kochanków darzących siebie bezgraniczną miłoscią zbuntowanych przeciw całemu światu. Wiedzieli, iż ich miłość może okazać się tragiczną w skutkach, mimo to zaryzykowali, gdyż priorytetem tej młodej pary była ich miłość.

About

You may also like...

Comments are closed.