Rodzina w Biblii

Józef to opiekun Jezusa, mąż Marii. Czuje się odpowiedzialny za Syna Bożego, którego dane mu jest wychowywać. Ewangelia obrazuje go jako człowieka sprawiedliwego, prawego, dbającego o dobro i bezpieczeństwo rodziny. Kiedy Jezus przychodzi na świat, asystuje przy jego porodzie, następnie w osiem dni od narodzin dokonuje obrzezania i nadaje mu imię. Czyni zatem wszystkie, tradycyjne ojcowskie powinności tamtych czasów. Wielkość świętego Józefa udowadnia jednak najlepiej jego miłość wobec syna. Jak pisali apostołowie – jest to uczucie, którego nie sposób zmierzyć żadną miarą. Od dzieciństwa po dorosłość, Józef prowadzi Jezusa przez życie, wychowuje go, uczy modlitw i dzieli się z nim własnym doświadczeniem. Syn nie pozostaje mu dłużny. Darzy go ogromnym szacunkiem i miłością, stale pomaga mu w pracy i okazuje posłuszeństwo. Podobną postawę Chrystus prezentuje wobec matki – kobiety jego życia. Choć Ewangelia nie pomija też szorstkości Syna wobec Maryi, jej przykłady to choćby odpowiedź na wiadomość, że jego matka chce z Nim mówić, stwierdza wówczas: „Któż jest moją matką (…) kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą matką”. Zdawać się może, że takie słowa raniły Maryję, gdyż mogła się czuć wtedy niedowartościowana, sądzę jednak, że znała swoją rolę w planie zbawienia i nigdy nie wątpiła w miłość swojego Syna, tak jak i on nie wątpił w jej miłość. W Biblii ukazane są dwa motywy matki – matki radosnej – podczas zwiastowania i matki cierpiącej – obecnej na Golgocie, podczas ukrzyżowania i śmierci Chrystusa. Oba te motywy bardzo chętnie wykorzystywane były w literaturze późniejszych epok, stworzono między innymi wówczas model mater dolorosa – matki boleściwej. Świętą Rodzinę uznaje się za prototyp rodziny chrześcijańskiej, żyjącej we wzajemnej miłości i w pełni zawierzonej Bogu. Stanowi ona pewien, jakże niedościgniony wciąż ideał.

About

You may also like...

Comments are closed.