Wielki romantyczny wieszcz Adam Mickiewicz jako poeta przełomu wieków występuje przeciw światu ojców – klasyków i ludzi oświecenia. Pragnie odciąć się od „wieku oświecenia”, czyli od „wieku rozumu” i „wieku filozofów”. Racjonalizm, empiryzm, klasycyzm – głównie przeciwko tym prądom umysłowym przeciwstawia Mickiewicz nowy, zmysłowy sposób…

Bunt towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, jest wpisany w jego naturę. Można buntować się przeciw obyczajom, Bogu, władzy, systemowi czy w końcu przeciw najbliższemu otoczeniu. Przyczyn buntu jest więc wiele, jednak jego sens pozostaje niezmienny – niezgoda i protest wobec zastanej sytuacji. Począwszy od starożytności…

„Należy chwytać szczęście w przelocie, bo często za całe oparcie i pociechę w życiu ma się tylko wspomnienie szczęśliwego dzieciństwa” – słowa Alphonsa Daudeta podkreślają, jak ważnym etapem w życiu człowieka są pierwsze lata jego egzystencji. Analizując teksty literackie i obrazy malarskie zawierające odniesienia do…

Bunt towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, jest wpisany w jego naturę. Można buntować się przeciw obyczajom, Bogu, władzy, systemowi czy w końcu przeciw najbliższemu otoczeniu. Przyczyn buntu jest więc wiele, jednak jego sens pozostaje niezmienny – niezgoda i protest wobec zastanej sytuacji. Począwszy od starożytności…

Dzieciństwo nie jest jedynie przygotowaniem do życia, jak często uważamy myśląc o naszych dzieciach, lecz jest już prawdziwym życiem. Peter Rosegger 1843-1918 Wybrane przeze mnie do prezentacji książki, mają za zadanie zobrazowanie tezy zawartej w powyższym cytacie. Postaci dziecięce, które zostaną zaprezentowane, to nie naiwne,…

Streszczenia lektur do szkół to pomoce szkolne, które powodują, że prędzej można zrozumieć czytaną lekturę szkolną. Pomoce te są przygotowywane na tyle solidnie, by pomagały one uczniom rozumieć lektury, które powinni rozumieć i znać. Zazwyczaj streszczenia do szkoły są negowane, bo dzieci zastępują nimi czytanie…