Ze względu na kontekst historyczny można skonkretyzować bohatera lirycznego. Jest nim Stalin. Skupił wokół siebie „gromadę błaznów” czyli bezgranicznie oddanych pochlebców. Podmiot liryczny przeciwstawia się także zatraceniu norm moralnych. Uważa, iż postawa nonkonformizmu jest obowiązkiem poety: „Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz go zabić. Narodzi…

Źródeł buntu Konrada z III części „Dziadów” należy szukać w kontekście wydarzeń historycznych i politycznych, jakimi były upadek powstania listopadowego i związane z nim szerzenie się aparatu terroru. Nonkonformizm wieszcza przekłada się na kreację romantycznego bohatera i z całą siłą ujawnia się w „Wielkiej Improwizacji”.…

Jednym z pierwszych polskich poetów-buntowników była wbrew powszechnym wyobrażeniom osoba niemłoda. Jan Kochanowski – twórca dojrzały, o ukształtowanych poglądach w obliczu osobistej tragedii-śmierci ukochanej córki Urszulki daje wyraz swemu nonkonformizmowi. Cykl Trenów staje się pretekstem do postawienia kluczowych pytań egzystencjalnych. Postawa silnego sprzeciwu osiąga apogeum…

Podsumowując moje rozważania, źródeł buntu jest niemalże tyle ilu buntowników. Przykłady literackie przeze mnie ukazane wskazują na ich różnorodność. Silny sprzeciw może mieć swój początek w wydarzeniach osobistych, ale także może być rozpatrywany w kontekście historycznym. Często postawę nonkonformistyczną kształtuje również otoczenie. Stworzone przeze mnie…

Truizmem jest twierdzenie Alberta Camusa „Żeby istnieć człowiek musi się buntować”. Literatura, obok prezentowania postaw oportunistycznych dostarcza wielu przykładów nonkonformizmu. Na przestrzeni dziejów ukształtował się obraz samotnika, indywidualisty obdarzonego charyzmą, który wbrew wszelkim konwencjom przeciwstawia się panującemu porządkowi. Jednostka taka budzi kontrowersje, jej historia często…

Reasumując bunt jest odwiecznym elementem życia człowieka. W swej pracy przytoczyłam utwory z różnych epok, są to utwory uniwersalne i ponadczasowe. Człowiek buntował się, buntuje i wciąż będzie się buntował. Każdy człowiek przeszedł przez fazę sprzeciwu. U niektórych bardziej zauważalny, u innych mniej. Na przykład:…

Kolejnym młodym buntownikiem jakiego pragnę opisać jest Artur, bohater dramatu Sławomira Mrożka Tango . Mrożek w swym dramacie uzyskał iście przerażający efekt. Ukazał wrogi, nieprzyjazny świat rozbrzmiewający ironicznym echem. Bohaterzy Tanga  znaleźli się w dziwnym teatrze życia. Teatr ów wypełniony jest zniekształconymi i przejaskrawionymi rolami.…

Szewcy, naukowa sztuka ze „spiewkami” w trzech aktach. Szewcy to opowieść o rewolucji i władzy. Witkacy ukazuje w nim trójkę szewców buntujących się przeciwko niesprawiedliwości społecznej. „Rewolucja to festiwal uciskanych” jak powiedziała australijska feministka Germaine Greer. Głównym myślicielem w zakładzie jest Sajetan Tempe, któremu towarzyszy…

Konrad, bohater arcydramatu Adama Mickiewicza Dziady cz. III. Konrad jest moim zdaniem najwiekszym buntownikiem polskiej literatury, walczy nie tylko z władzą, lecz buntuje się również przeciwko Bogu. Ja skupię się właśnie na buncie Konrada przeciwko stwórcy. Wielka Improwizacja w Dziadach cz. III jest monologiem Konrada…

Genialny dramaturg epoki elżbietańskiej William Shakespeare przedstawia parę zakochanych, którzy buntują sie przeciwko rodzicom. Miłość w życiu Romea i Julii jest najważniejsza, dlatego gotowi są nawet do samobójstwa. Romeo i Julia byli bardzo nieszczęśliwymi kochankami pochodzącymi z dwóch zwaśnionych rodów, które nie chciały zaakceptować ich…