Kiedy wiosną 1874 roku w paryskim atelier znanego fotografa Nadana zrzeszenie młodych artystów zorganizowało swoją pierwszą wystawę, nikt z jej uczestników nie przypuszczał, że staje się świadkiem prawdziwej rewolucji w sztuce. Jednym z pokazanych na niej obrazów było niewielkie płótno „Impresja Wschód słońca” Claude’a Moneta…

Impresjonizm zaznaczył się głównie w malarstwie. Istotna jest kolorystyka, kąt padania światła oraz cień. Wyeliminowanie czystej czerni i bieli oraz nakładanie farby drobnymi plamkami. Wszystko to z bliska może wydawać się chaotyczne i nieuporządkowane, jednak z pewnej perspektywy patrzącego widać w obrazie ład i harmonię.…

Z cyklu czterech Sonetów: Krzak róży w Ciemnych Smreczynach, wybrałam tylko I i II, gdyż są one przykładem nowych tendencji w całej liryce Młodej Polski. W cień schodzi tematyka społeczna, jej miejsce zajmują analizy duszy wrażliwej jednostki, indywidualisty żyjącego w poczuciu osamotnienia. Interesujący nas cykl…

Charakterystyczny dla młodopolskiej liryki, gdzie dominowały nastroje melancholijne i smutne, które nie miały końca, niczym wciąż padający deszcz. Poeta doskonale wyraża w sposób pośredni nastrój, buduje go poprzez odpowiednie emocjonalne obrazy, a nie proste deklaracje stanów duchowych podmiotu lirycznego. Deszczowi zostaje przypisana wina, ze wywołanie…

Poeta zderza w nim konwencję erotyku ( np. do ukochanej zwraca się ze słowami „ jedyna”, „ aniele”, nawiązuje do wspólnej przechadzki) z brutalnymi i odrażającymi obrazami rozkładających się zwłok. Czyni to jednak przewrotnie, ponieważ poetycko opisuje tytułową padlinę, dowodzi możliwości dostrzeżenia piękna w rozkładzie…

Z polskich impresjonistów warto wspomnieć o obrazie Władysława Podkowińskiego Dzieci w ogrodzie oraz o obrazie Józefa Pankiewicza Lato. W obu dziełach odnajdujemy cechy malarstwa impresjonistycznego, z którymi zapoznaliśmy się podczas omawiania malarstwa francuskiego. O impresjonizmie można by powiedzieć, ze jest to „malarstwo pięknej pogody„. I…

Przedstawione przeze mnie przykłady dzieł literackich, których bohaterem jest dziecko w różny sposób ujmują motyw dziecka. Posiadają zarówno cechy wspólne jak i różnice. Podobieństwem w ujęciu motywu dziecka, może być poczucie niezrozumienia i chęci akceptacji przez środowisko odczuwane przez głównego bohatera. Ta cecha łączy Anne…

Huśtawka skomponowana jest wokół centralnej osi pionowej. Po lewej stronie znajdują się 3 postaci, dziewczynka i mężczyzna opierający się o drzewo, patrzący na mężczyznę stojącego plecami, obserwującego młoda kobietę. Ona zajmuje prawą stronę obrazu, patrzy gdzieś w lewo. Widoczna w głębi pięcioosobowa grupa, przywraca równowagę…

Dziennik ten o osobny rodzaj literatury, której bohaterem jest dziecko, ponieważ Anne Frank nie była typową dziewczynką. Żydowska rodzina Franków wraz z zaprzyjaźnioną rodziną ukrywała się podczas drugiej wojny światowej w oficynie w Amsterdamie. Tam Anne pisała swój dziennik, w którym dokładnie relacjonowała, co się…

Katedra w Rouen malowana o różnych porach dnia, gdzie artystę interesuje jedynie wędrówka światła po kamieniu. Namalowana w porannym słońcu budowla jest jasna, o barwach czystych i słonecznych np. żółty, pomarańczowy, można także zauważyć, że nawet w miejscach zacienionych nie występuje barwa czarna czy szara<–3–>.…