Motyw rodziny – przykładowe zakończenie

Relacje występujące między rodzicami i dziećmi, tak samo jak w życiu, w literaturze są bardzo złożone. Ponieważ rodzina jest nieodłącznym elementem życia każdego człowiek, nie sposób wyczerpać tego tematu. Istnieją rodziny wzorcowe, jak ta ukazana w Biblii, istnieją tragiczne, w których mimo niesprzyjających okoliczności wygrywa zawsze miłość. Dla podsumowania mojej wypowiedzi pozwolę sobie przytoczyć słowa Krystyny Siesickiej, autorki popularnych powieści dla młodzieży: „Rodzina jest czymś szalenie ważnym. W życiu spełnia ona ogromną rolę, o czym niestety, często się zapomina. Rodzice są zbyt zajęci. To dobrze, że młodzi ludzie dzisiaj mają szansę, aby realizować się zawodowo, ale często odbija się to na relacjach między nimi, a dziećmi. Dzieci zaczynają stawiać wymagania, chcą, by spełniać ich zachcianki i kaprysy, zapominają, że rodziców trzeba kochać, a nie tylko zaglądać im do portfela. Wydaje mi się także, że zbyt daleko posunięte koleżeńskie, partnerskie układy pomiędzy dziećmi i rodzicami nie są korzystne. Koleżanek mamy mnóstwo, rodziców tylko jednych. Często docenia się to dopiero, kiedy ich już nie ma, kiedy jest za późno […]”.

About

You may also like...

Comments are closed.