Lektury z podstawy programowej

Programy nauczania raz na jakiś czas są modyfikowane. Zmiany te najczęściej polegają na redukowaniu ilości zagadnień lub ich uwzględnianiu. Zasadniczo ma to związek z tym, kto nad programami nauczania pracuje i jak do tego podchodzi. W zasadzie każdy rząd zmienia to, co musi zostać uwzględnione w wytycznych nauczania. Wielu rządzących decyduje o tym, jaka lektura do szkoły będzie najlepsza i jakie z teraźniejszych zamienić innymi. Często zmiany te są rozsądne i są pożądane, czasami wywołują wątpliwości.

Zmiany w wytycznych edukacji często powodują zmiany lektur. Co przesądza o tym, jaka lektura do szkoły uznawana jest za właściwą? Niełatwo to stwierdzić. Często wybory osób, które podejmują takie decyzje nie są chwalone przez ludzi, którzy w edukacji pracują. Powodują to różnice w przekonaniach i w tym, że najczęściej za nadzorowanie biorą się specjaliści, którzy w niej nie pracują i nie wiedzą o tym, jak wszystko wygląda z punktu widzenia ucznia i uczących. Gdyby to pracownicy szkół kierowali oświatą i edukacją, sytuacja niewątpliwie wyglądałaby inaczej. Osoby, które wykonują swoją pracę w szkołach wiedzą, jak wygląda nauczanie w praktyce. To wiele im daje. Doświadczenie pedagogiczne i praca z dziećmi w większości przypadków daje im pojęcie o tym, jaka lektura do szkoły jest rozumiana i doceniana, a jaka nie. Nie oznacza to, że nauczyciele umieściliby w programie tylko te lektury, które dzieci rozumieją. Wszystko jest po to, by uwrażliwić na to uczniów szkół, jak zróżnicowany jest język tekstów literackich i tego, jak zmieniał się styl pisania. Bo pozycje lekturowe to nie tylko prezentacja postaw i zachowań ludzi, które powinny być naśladowane lub negowane. Teksty literackie mają wzbogacać i kształtować wyobraźnię.

About

You may also like...

Comments are closed.