Impresjonizm w literaturze i sztuce podsumowanie

Impresjonizm zaznaczył się głównie w malarstwie. Istotna jest kolorystyka, kąt padania światła oraz cień. Wyeliminowanie czystej czerni i bieli oraz nakładanie farby drobnymi plamkami. Wszystko to z bliska może wydawać się chaotyczne i nieuporządkowane, jednak z pewnej perspektywy patrzącego widać w obrazie ład i harmonię. Zlewa się on w jedną całość, światło i jasna kolorystyka pozwalają odbiorcy na wspaniałe doznania. Obrazy impresjonistyczne poprzez nasycenie barw wprowadzają każdego oglądającego w radosny nastrój. Oddziałują na wszystkie ludzkie zmysły tak, że oglądając je chciałoby się być tam, w miejscu tak wspaniałych kolorów.

Podobnie w literaturze. Tworzone obrazy, choć na papierze, intensywnie działają na odbiorcę, pobudzając jego wyobraźnię, Staje się to jeszcze ciekawsze, gdyż każdy z nas może daną opisaną scenę wyobrazić sobie nieco inaczej, zgodnie ze swoimi upodobaniami. Impresjonizm w malarstwie pociągnął za sobą impresjonizm w literaturze. Tworzenie obrazów w danej chwili i odbieranie wrażenia, stało się podstawą liryki młodopolskiej<–8–>. Uważam, że właśnie taka kolorystyka – pogodna i radosna jest potrzebna człowiekowi. Pobudza to jego wyobraźnię i jednocześnie skłania go do pozytywnego myślenia.

About

You may also like...

Comments are closed.