Impresjonizm w Chłopach Reymonta

Pisarz po mistrzowsku operuje impresjonizmem ,opisując Dzień Zaduszek. Zastosował kolory zgaszone w odcieniach szarości i bieli, dominują przymiotniki: siwy, szary, bezsłoneczny. W typowy dla impresjonizmu sposób przedstawia specyficzne oświetlenie, zwracając także uwagę na kąt padania światła. Stąd dzień bezsłoneczny, blady, poranna zorza, wprowadzają czytelnika w krajobraz senny. Kontury przedmiotów trudno rozpoznać, stado ptaków czy ludzi, których sylwetki zaledwie majaczyły się na zamglonych ścieżkach i dróżkach. Mgły chmury postacie ludzkie ,nieostre kształty, to nieodzowne elementy impresjonistycznego krajobrazu.
Z pozoru statyczny obraz Dnia Zadusznego okazuje się być bardzo dynamiczny, potwierdzają to użyte licznie czasowniki, które sugerują zmianę kolorów, jak np.
– stada wron zataczały kręgi, kołowały opadały
– hymn dzwonów rozlewał się huczał płynął
Dość licznie występują powtórzenia, które nadają tekstowi cechy rytmiczności. Obok doznań wzrokowych, pisarz stara się oddziaływać także na nasz zmysł słuchu. I tak wszechobecne jest podkreślenie ciszy. Narrator relacjonuje „Bolesna głucha cisza przygniotła świat” Cisza natury kontrastuje z biciem dzwonów we wsi i odgłosami ptaków. Wszystko to potęguje niepowtarzalność impresjonistycznego krajobrazu. Z liryzmem prozy wiążą się zabiegi poetyzacji języka, możemy w tekście odnaleźć szereg metafor (cisza bolesna rozbolała, żałosna, Serce bijące skargą żałosną. Są tez liczne epitety odnoszące się do określeń kolorów i światła, porównania jak również antropomorfizacja (uosobienie) np. „dźwięk pojękiwał po omglonych polach”

Pejzaż ukazuje przyrodę, która nie jest tylko tłem dla rozgrywających się wydarzeń. Ona sama staje się bohaterką ,odkrywa tajemnice duszy bohaterów, wyraża ich stany duchowe. Dzięki temu Reymont podkreślił, że człowiek stanowi nierozerwalną cząstkę natury. Najpełniej oddaje to zdanie: „ludzie i pola i wsze zdały się już być jednym wielkim sercem. Władysław Reymont w swej powieści operuje techniką impresjonistyczną, ukazując świat przedstawiony w jego ulotnej, zmiennej niepowtarzalnej formie.

 

http://pomocmaturalna.pl/streszczenie/chlopi-streszczenie/

About

You may also like...

Comments are closed.