Dojrzewanie błazna – streszczenie

„Dojrzewanie błazna” to opowieść o dzieciństwie chłopca imieniem Juha, przeplatana listami dorosłego Juhy adresowanymi do zmarłego kolegi z dzieciństwa. Główny bohater nie potrafi uporać się z przeszłością, wspomina przykre wydarzenia, których był świadkiem i nie może sobie wybaczyć swojego braku reakcji na nie. W tej powieści do czynienia mamy z okrucieństwem wśród grupy dzieci. W małym szwedzkim miasteczku rządzą dzieci silne, dobrze ubrane i popularne, inni muszą się podporządkować, inaczej zostaną wyklęci przez grupę. Juha przyjaźni się z ubogą Jane i nieporadnym Tomasem, synem emigrantki z Niemiec. Lawiruje między outsiderami, a popularnymi, próbując być lubianym przez wszystkich. Studiuje książki z dowcipami, jest formą rozrywki dla popularnej elity, dlatego jest akceptowany. Bycie akceptowanym przez otoczenie jest dla Juhy tak ważne, że nie reaguje, gdy Tomas jest gnębiony przez grupę chłopców. Bardzo silna jest w nim obawa przed odrzuceniem, sklasyfikowaniem jako odludek.

Na szczególną uwagę zasługuje scena przyjęcia urodzinowego Tomasa. Jego matka, jest bardzo wrażliwą osobą i pragnie, aby jej syn zaaklimatyzował się w środowisku lokalnych dzieci. Rzetelnie przygotowuje się do urodzinowej imprezy, wiesza dekoracje, piecze ciasta. Goście Tomasa, zmuszeni do przyjścia przez swoich rodziców, pozornie zachowują się bardzo uprzejmie, jednak za plecami matki Tomasa, biją jej syna. Przyjęcie okazuje się niewypałem, dzieci nie chcą brać udziału w uszykowanych przez gospodynie zabawach. Rzucając kilka gorzkich słów pod adresem Tomasa, wychodzą. To wydarzenie sprawia, że matka Tomasa w końcu uświadamia sobie, że jej syn jest wyśmiewany i gnębiony przez inne dzieci. Szokuje obłuda, z jaką postępują dzieci. Postrzegane przez dorosłą osobę jako esencja niewinności ostatecznie okazują się być potworami bez żadnych skrupułów.

Główny bohater wie, że opuści miasteczko na zawsze, jednak ukrywa swój zamiar, pozostaje wesołym błaznem rozbawiającym towarzystwo, aby bezkolizyjnie przetrwać lata oczekiwania na dogodny moment do ucieczki. Po ucieczce Juha prowadzi życie, o jakim marzył, występuje w lokalach jako komik, jest uwielbiany przez publiczność. Jednak gnębią go wspomnienia z dzieciństwa, nie potrafi uporać się tym, że nigdy nie starczyło mu odwagi żeby być sobą, bez względu na opinię otoczenia. Powodowany wspomnieniami zaczyna pisać listy do Tomasa, jednak w odpowiedzi otrzymuje informację o samobójstwie przyjaciela, popełnionym niedługo po wyjeździe Juhy. Pełen żalu i pogardy dla samego siebie bohater, wciąż pisze listy do Tomasa, w których dokonuje surowego rachunku sumienia. Nigdy nie poradzi sobie z przeszłością, koszmarne dzieciństwo jest powodem jego nieprzystosowania do życia, nie umiejętności zawierania poważniejszych znajomości i ciągłego ukrywania swojej prawdziwej osobowości. W przypadku książki „Dojrzewanie błazna” mamy do czynienia z bardzo surowym ujęciem motywu dziecka. Ukazanie dzieci z zupełnie innej, złej, strony, sprawia, że historia ta pozostaje w pamięci czytelnika na długi czas, a samemu procesowi czytania książki Gardell’a towarzyszy wiele emocji.

About

You may also like...

Comments are closed.