Pielgrzym to „człowiek odbywający wędrówkę do miejsca kultu, pątnik”, zaś tułacz jest interpretowany jako „osoba nieposiadająca własnego domu, przenosząca się z miejsca na miejsca, włóczęga”. To oczywiście zbyt ogólne definicje. Wędrówka podejmowana przez pielgrzyma czy tułacza może mieć bardzo wiele znaczeń: może stanowić pretekst do…