W szkole, na lekcjach języka polskiego przez cały czas przerabiane są jakieś lektury. Jest to związane z tym, że aby zrozumieć pewne zagadnienia, trzeba w pewien sposób przepracować je albo na własnym przykładzie, albo na przykładzie kogoś innego. Dlatego też nie dziwi fakt, że lektury…