Impresjonizm jest to kierunek w malarstwie i rzeźbie oraz wykorzystywany także w literaturze, zapoczątkowany w latach 60. XIX wieku we Francji, którego celem było maksymalne zbliżenie do natury oraz subiektywne utrwalanie zjawisk jednostkowych. Stąd wzięła się potrzeba studium krajobrazu prowadzonego w oświetleniu naturalnym i obserwacja…