W ‘Ludziach bezdomnych’ narratorem jest główny bohater powieści – Judym. Niekiedy taki typ narratora nazywany jest „bohaterem prowadzącym”. Świat przedstawiony jest subiektywny, opisywany z punktu widzenia głównego bohatera. Obserwujemy utożsamianie się perspektywy narratora z perspektywą bohaterów. Nie tyle ważne są fakty same w sobie, ile…

Liryka tatrzańska tego autora spłacała daninę młodopolskim modom tematycznym, ale także wnosiła do poezji pejzażu własny i oryginalny ton. Charakterystykę wierszy tatrzańskich poety najlepiej oddaje termin impresjonizm, ponieważ artysta właśnie do tej techniki malarskiej odwołuje się w sposobie obrazowania pejzażu. Wrażeniem dominującym w odbiorze wiersza…