Dzieło to przedstawia widok na miejscowość Saint-mammes. Na pierwszym planie, spośród traw i zbóż wyłania się jezioro, na którym znajdują się przycumowane do brzegu łódki. W głębi obrazu dostrzegamy budynek, można przypuszczać, iż jest to kościół. Trudno stwierdzić to jednoznacznie, ponieważ obraz pozbawiony jest wyraźnych…

Impresjonizm to kierunek, który swój największy wpływ wywarł na malarstwo. Nazwa tego nurtu artystycznego pochodzi od obrazu Clauda Moneta Impresja – wschód słońca, który uznawany jest za prekursora kierunku. Dzieło to namalowane zostało w 1872 roku. Na obrazie widać port morski w promieniach porannego słońca.…

W ‘Ludziach bezdomnych’ narratorem jest główny bohater powieści – Judym. Niekiedy taki typ narratora nazywany jest „bohaterem prowadzącym”. Świat przedstawiony jest subiektywny, opisywany z punktu widzenia głównego bohatera. Obserwujemy utożsamianie się perspektywy narratora z perspektywą bohaterów. Nie tyle ważne są fakty same w sobie, ile…

Liryka tatrzańska tego autora spłacała daninę młodopolskim modom tematycznym, ale także wnosiła do poezji pejzażu własny i oryginalny ton. Charakterystykę wierszy tatrzańskich poety najlepiej oddaje termin impresjonizm, ponieważ artysta właśnie do tej techniki malarskiej odwołuje się w sposobie obrazowania pejzażu. Wrażeniem dominującym w odbiorze wiersza…