Impresjonizm jest kierunkiem w sztuce, który wykształcił się we Francji w latach 70. XIX wieku, a na przełomie XX w. Upowszechnił się już w całej Europie. Był jednym z nurtów epoki zwanej w naszym kraju Młodą Polską. Założeniem impresjonizmu było przedstawienie świata takiego, jaki daje…

„Początek” Andrzeja Szczypiorskiego https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Szczypiorski-Andrzej;3982794.html ukazuje nam losy dziecka, czteroletniej Joasi Fichtelbaum, która została przemycona za opłatą z getta na stronę aryjską. Na krótki czas była pod opieką sędziego Romnickiego, który później przekazał ją pod opiekę siostrze Weronice. Ta z kolei pomagała przetrwać dzieciom wyrwanym z getta:…

Książka śledzi losy opuszczonego chłopca, który samotnie błądzi wśród zamarzniętych bagien i zniszczonych miast Europy Wschodniej, podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, próbując przetrwać. Dziecko trafia z rodziny do rodziny i w każdej z nich doznaje krzywdy psychicznej lub fizycznej. Ucieka z nadzieją,…

Camus jest typowym egzystencjalistą. W swoim dziele używa tego kierunku do zilustrowania grozy i absurdu świata. Według wyznawców egzystencjalizmu losy jednostki nie są społecznie i historycznie zdeterminowane. Jednostka jest całkowicie wolna i bezwzględnie odpowiedzialna za własne czyny. Los człowieka uwarunkowany jest jego czynami. Ale czy…

Anthony de Mello powiedział: „Człowieka, który patrzy w oczy dziecka uderza przede wszystkim ich niewinność i owa niezdolność do kłamstwa, do zakładania maski czy chęci bycia kimś innym niż jest.” Z definicji dziecko to niedorosła istota ludzka od urodzenia do wieku młodzieńczego; każdy, niezależnie od…