Witold Gombrowicz, gdy w „Ferdydurke” ogłosił wielki powrót do dzieciństwa. Przedstawił bunt wobec świata, wynikający z pragnienia posiadania własnej tożsamości. Bohaterami utworu są uczniowie gimnazjum oraz trzydziestoletni Józio, człowiek dorosły, aczkolwiek dzieckiem podszyty. Chłopcy zmagają się z formą, czyli wszystkim tym, co zostało człowiekowi narzucone…

Osią tego tekstu są losy tytułowego bohatera o wielkim talencie muzycznym. Janek to chłopiec pochodzący z bardzo ubogiej rodziny. Jego matka była biedną komornicą i sama musiała pracować na utrzymanie domu, dlatego też malec był bardzo zaniedbany „chudy był zawsze i opalony, z brzuchem wydętym,…

Programy nauczania raz na jakiś czas są modyfikowane. Zmiany te najczęściej polegają na redukowaniu ilości zagadnień lub ich uwzględnianiu. Zasadniczo ma to związek z tym, kto nad programami nauczania pracuje i jak do tego podchodzi. W zasadzie każdy rząd zmienia to, co musi zostać uwzględnione…