Genialny dramaturg epoki elżbietańskiej William Shakespeare przedstawia parę zakochanych, którzy buntują sie przeciwko rodzicom. Miłość w życiu Romea i Julii jest najważniejsza, dlatego gotowi są nawet do samobójstwa. Romeo i Julia byli bardzo nieszczęśliwymi kochankami pochodzącymi z dwóch zwaśnionych rodów, które nie chciały zaakceptować ich…

W eseju filozoficznym pt. „Człowiek zbuntowany” Albert Camus https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1957/camus-facts.html nazywa bunt momentem, w którym w człowieku zwycięża jego idea, w którym on sam jednostkowo się wyzwala, co pozwala mu na sprzeciw. Żaden myślący człowiek nie potrafi przejść obok zła, obłudy, fałszu obojętnie. Przeciętni ludzie powiedzą niesprawiedliwości…

Po przeanalizowaniu sylwetek bohaterów i twórców literackich doszłam do wniosku, że każda z tych postaci buntuje się na swój sposób przeciw temu, co stare: w przypadku „Ody do młodości” Adama Mickiewicza jest to bunt przeciwko klasykom i ich pojmowaniu świata, Konrad buntuje się przeciwko Bogu,…

Obraz buntu społecznego przedstawił również Stefan Żeromski w „Przedwiośniu”. Powieść ukazuje historię dojrzewania Cezarego Baryki http://przedwiosnie.klp.pl/a-7782.html, historię jego uczuć i poszukiwań, budzenia się miłości do kraju rodziców, a następnie gorzkiego rozczarowania. Ideowa biografia Baryki to historia buntu młodego człowieka, który żyje w niełatwym dla niego…

Kolejnym przykładem młodego buntownika, tym razem w literaturze europejskiej, jest Raskolnikow – bohater „Zbrodni i kary” Dostojewskiego. Rodion buntuje się przeciw ładowi społecznemu i moralnemu, nie potrafi zaakceptować tego, że jedni mają pieniądze, a inni nie. Jego bunt wynika ponadto z wyznawanej przez niego teorii…