Dzieciństwo nie jest jedynie przygotowaniem do życia, jak często uważamy myśląc o naszych dzieciach, lecz jest już prawdziwym życiem. Peter Rosegger 1843-1918 Wybrane przeze mnie do prezentacji książki, mają za zadanie zobrazowanie tezy zawartej w powyższym cytacie. Postaci dziecięce, które zostaną zaprezentowane, to nie naiwne,…

Streszczenia lektur do szkół to pomoce szkolne, które powodują, że prędzej można zrozumieć czytaną lekturę szkolną. Pomoce te są przygotowywane na tyle solidnie, by pomagały one uczniom rozumieć lektury, które powinni rozumieć i znać. Zazwyczaj streszczenia do szkoły są negowane, bo dzieci zastępują nimi czytanie…