Truizmem jest twierdzenie Alberta Camusa „Żeby istnieć człowiek musi się buntować”. Literatura, obok prezentowania postaw oportunistycznych dostarcza wielu przykładów nonkonformizmu. Na przestrzeni dziejów ukształtował się obraz samotnika, indywidualisty obdarzonego charyzmą, który wbrew wszelkim konwencjom przeciwstawia się panującemu porządkowi. Jednostka taka budzi kontrowersje, jej historia często…

Reasumując bunt jest odwiecznym elementem życia człowieka. W swej pracy przytoczyłam utwory z różnych epok, są to utwory uniwersalne i ponadczasowe. Człowiek buntował się, buntuje i wciąż będzie się buntował. Każdy człowiek przeszedł przez fazę sprzeciwu. U niektórych bardziej zauważalny, u innych mniej. Na przykład:…

Kolejnym młodym buntownikiem jakiego pragnę opisać jest Artur, bohater dramatu Sławomira Mrożka Tango . Mrożek w swym dramacie uzyskał iście przerażający efekt. Ukazał wrogi, nieprzyjazny świat rozbrzmiewający ironicznym echem. Bohaterzy Tanga  znaleźli się w dziwnym teatrze życia. Teatr ów wypełniony jest zniekształconymi i przejaskrawionymi rolami.…

Szewcy, naukowa sztuka ze „spiewkami” w trzech aktach. Szewcy to opowieść o rewolucji i władzy. Witkacy ukazuje w nim trójkę szewców buntujących się przeciwko niesprawiedliwości społecznej. „Rewolucja to festiwal uciskanych” jak powiedziała australijska feministka Germaine Greer. Głównym myślicielem w zakładzie jest Sajetan Tempe, któremu towarzyszy…

Konrad, bohater arcydramatu Adama Mickiewicza Dziady cz. III. Konrad jest moim zdaniem najwiekszym buntownikiem polskiej literatury, walczy nie tylko z władzą, lecz buntuje się również przeciwko Bogu. Ja skupię się właśnie na buncie Konrada przeciwko stwórcy. Wielka Improwizacja w Dziadach cz. III jest monologiem Konrada…

Genialny dramaturg epoki elżbietańskiej William Shakespeare przedstawia parę zakochanych, którzy buntują sie przeciwko rodzicom. Miłość w życiu Romea i Julii jest najważniejsza, dlatego gotowi są nawet do samobójstwa. Romeo i Julia byli bardzo nieszczęśliwymi kochankami pochodzącymi z dwóch zwaśnionych rodów, które nie chciały zaakceptować ich…

W eseju filozoficznym pt. „Człowiek zbuntowany” Albert Camus https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1957/camus-facts.html nazywa bunt momentem, w którym w człowieku zwycięża jego idea, w którym on sam jednostkowo się wyzwala, co pozwala mu na sprzeciw. Żaden myślący człowiek nie potrafi przejść obok zła, obłudy, fałszu obojętnie. Przeciętni ludzie powiedzą niesprawiedliwości…

Po przeanalizowaniu sylwetek bohaterów i twórców literackich doszłam do wniosku, że każda z tych postaci buntuje się na swój sposób przeciw temu, co stare: w przypadku „Ody do młodości” Adama Mickiewicza jest to bunt przeciwko klasykom i ich pojmowaniu świata, Konrad buntuje się przeciwko Bogu,…

Obraz buntu społecznego przedstawił również Stefan Żeromski w „Przedwiośniu”. Powieść ukazuje historię dojrzewania Cezarego Baryki http://przedwiosnie.klp.pl/a-7782.html, historię jego uczuć i poszukiwań, budzenia się miłości do kraju rodziców, a następnie gorzkiego rozczarowania. Ideowa biografia Baryki to historia buntu młodego człowieka, który żyje w niełatwym dla niego…

Kolejnym przykładem młodego buntownika, tym razem w literaturze europejskiej, jest Raskolnikow – bohater „Zbrodni i kary” Dostojewskiego. Rodion buntuje się przeciw ładowi społecznemu i moralnemu, nie potrafi zaakceptować tego, że jedni mają pieniądze, a inni nie. Jego bunt wynika ponadto z wyznawanej przez niego teorii…