„Początek” Andrzeja Szczypiorskiego https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Szczypiorski-Andrzej;3982794.html ukazuje nam losy dziecka, czteroletniej Joasi Fichtelbaum, która została przemycona za opłatą z getta na stronę aryjską. Na krótki czas była pod opieką sędziego Romnickiego, który później przekazał ją pod opiekę siostrze Weronice. Ta z kolei pomagała przetrwać dzieciom wyrwanym z getta:…

Książka śledzi losy opuszczonego chłopca, który samotnie błądzi wśród zamarzniętych bagien i zniszczonych miast Europy Wschodniej, podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, próbując przetrwać. Dziecko trafia z rodziny do rodziny i w każdej z nich doznaje krzywdy psychicznej lub fizycznej. Ucieka z nadzieją,…

Camus jest typowym egzystencjalistą. W swoim dziele używa tego kierunku do zilustrowania grozy i absurdu świata. Według wyznawców egzystencjalizmu losy jednostki nie są społecznie i historycznie zdeterminowane. Jednostka jest całkowicie wolna i bezwzględnie odpowiedzialna za własne czyny. Los człowieka uwarunkowany jest jego czynami. Ale czy…

Anthony de Mello powiedział: „Człowieka, który patrzy w oczy dziecka uderza przede wszystkim ich niewinność i owa niezdolność do kłamstwa, do zakładania maski czy chęci bycia kimś innym niż jest.” Z definicji dziecko to niedorosła istota ludzka od urodzenia do wieku młodzieńczego; każdy, niezależnie od…

Żądza zysku towarzysząca dorosłym zawsze szkodziła najbardziej dzieciom, ale dzieci są również bardzo czułe na sygnały ze świata dorosłych, których zupełnie nie rozumieją. Znakomicie pokazuje to druga powieść – „Dumny bądźżeś” Ireny Douskovej, książka skrajnie inna od poprzedniej. To opowieść o pierwszych latach normalizacji Huska,…

„Iqbal” tytuł pochodzi od imienia jej głównego bohatera. Jest to prawdziwa historia chłopca z Pakistanu – Iqbala Masiha, który został sprzedany przez swojego ojca do fabryki dywanów za 16 dolarów potrzebnych na leczenie jego drugiego syna. Tak jak miliony dzieci na całym świecie chłopiec pracował…

Witold Gombrowicz, gdy w „Ferdydurke” ogłosił wielki powrót do dzieciństwa. Przedstawił bunt wobec świata, wynikający z pragnienia posiadania własnej tożsamości. Bohaterami utworu są uczniowie gimnazjum oraz trzydziestoletni Józio, człowiek dorosły, aczkolwiek dzieckiem podszyty. Chłopcy zmagają się z formą, czyli wszystkim tym, co zostało człowiekowi narzucone…

Osią tego tekstu są losy tytułowego bohatera o wielkim talencie muzycznym. Janek to chłopiec pochodzący z bardzo ubogiej rodziny. Jego matka była biedną komornicą i sama musiała pracować na utrzymanie domu, dlatego też malec był bardzo zaniedbany „chudy był zawsze i opalony, z brzuchem wydętym,…

Programy nauczania raz na jakiś czas są modyfikowane. Zmiany te najczęściej polegają na redukowaniu ilości zagadnień lub ich uwzględnianiu. Zasadniczo ma to związek z tym, kto nad programami nauczania pracuje i jak do tego podchodzi. W zasadzie każdy rząd zmienia to, co musi zostać uwzględnione…